BLOG o prawie rodzinnym

Sprawy ZUS

Nasza kancelaria oferuje wszechstronną pomoc prawną w sporach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Rozumiemy złożoność przepisów i wyzwań, które mogą napotkać nasi klienci, a także emocje towarzyszące im w tak trudnych, życiowych sytuacjach. Wykorzystujemy nasze umiejętności i doświadczenie w prowadzeniu negocjacji, mając na uwadze jak istotny jest czas w tego typu sprawach. Reprezentujemy klientów zarówno na etapie sporu z samym Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, jak i w sporach sądowych we wszystkich instancjach.

  • Sprawy związane z odmową przyznania świadczeń, błędnym ich naliczaniem, zwłaszcza decyzji dotyczących renty, emerytury, zasiłku chorobowego i innych
  • Sprawy o ustalenie prawa do emerytury/ przywrócenie emerytury