BLOG o prawie rodzinnym

Prawo rodzinne

Kompleksowo obsługujemy sprawy z zakresu prawa rodzinnego – prowadzimy klienta od zainicjowania postępowania rozwodowego przez podział majątku wspólnego aż do uregulowania kwestii związanych z alimentami i ustaleniem kontaktów z dziećmi. Bierzemy też udział w postępowaniach mediacyjnych, negocjacjach i reprezentujemy interesy klienta przy zawarciu ugody. Zajmujemy się także kwestiami związanymi z opieką nad dziećmi i obowiązkiem alimentacyjnym dążąc do wypracowania optymalnych, trwałych rozwiązań, które pozwolą klientowi skutecznie egzekwować swoje prawa.

  • rozwody – zarówno z orzekaniem o winie, jak i bez orzekania o winie
  • separacje
  • podział majątku wspólnego po rozwodzie
  • alimenty, w tym o zmianę alimentów, uchylenie obowiązku alimentacyjnego
  • ustalenie kontaktów z dziećmi, w tym o zmianę kontaktów i zakaz kontaktów
  • ustalenie / zaprzeczenie ojcostwa
  • pozbawienie/ ograniczenie władzy rodzicielskiej
  • zezwolenie sądu na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu,  np. odrzucenie spadku, sprzedaż mieszkania należącego do małoletniego