BLOG o prawie rodzinnym

Inne rodzaje spraw

W ramach naszej praktyki prawnej, nasza kancelaria oferuje wsparcie w szeregu specjalistycznych obszarów prawa. Wśród nich znajdują się:

  • Sprawy z zakresu kredytów frankowych: Zajmujemy się kompleksową obsługą klientów, którzy zmagają się z problemami wynikającymi z zawartych umów kredytowych denominowanych lub indeksowanych do waluty obcej. Oferujemy doradztwo w zakresie możliwości unieważnienia umów, przewalutowania kredytu oraz dochodzenia ewentualnych nadpłat.
  • Sprawy administracyjne: Reprezentujemy klientów przed organami administracji publicznej, zarówno w postępowaniach administracyjnych, jak i sądowo-administracyjnych. Nasz zespół ma doświadczenie w prowadzeniu spraw dotyczących zezwoleń, koncesji, decyzji środowiskowych oraz w wielu innych kwestiach wymagających interwencji prawniczej na styku z prawem administracyjnym.
  • Sprawy z zakresu prawa pracy: Oferujemy pomoc prawną zarówno pracodawcom, jak i pracownikom w rozwiązywaniu sporów pracowniczych. Doradzamy w kwestiach związanych z nawiązywaniem, rozwiązywaniem lub zmianą warunków umów o pracę, dochodzeniem roszczeń z tytułu niezgodnych z prawem zwolnień, dyskryminacji w miejscu pracy czy mobbingu.

Niezależnie od typu sprawy, nasze podejście jest zawsze dopasowane do indywidualnych potrzeb i oczekiwań klienta, a nasza wiedza i doświadczenie pozwalają na skuteczne dochodzenie praw naszych klientów w złożonych i wymagających sytuacjach prawnych.