BLOG o prawie rodzinnym

Prawo nieruchomości

Specjalizujemy się w prowadzeniu różnorodnych spraw związanych z prawem nieruchomości. Posiadamy rozległą wiedzę z zakresu geodezji, współpracujemy na co dzień z wieloma geodetami. Pozwala nam to na skuteczne doprowadzenie do uregulowania stanu prawnego nieruchomości, po wcześniejszej analizie, jakie działania są niezbędne.

Zajmujemy się zarówno obroną własności klienta przed naruszeniami i dochodzeniem odszkodowań, jak i pomagamy w ustanowieniu służebności, czy prawnym uregulowaniu trwającego stanu posiadania przez zasiedzenie. Łączymy znajomość prawa z wiedzą specjalistyczną i doświadczeniem, przygotowując scenariusze i strategie działania dostosowane do indywidualnej sytuacji.

Ponadto przygotowujemy i zabezpieczamy transakcje związane z obrotem nieruchomościami- umowy sprzedaży, dzierżawy, najmu i inne, szukając rozwiązań korzystnych i bezpiecznych.

  • rozgraniczenie
  • zasiedzenie
  • uwłaszczenie
  • zniesienie współwłasności, a także sprawy dotyczące rozliczeń pomiędzy współwłaścicielami, zarządem rzeczą wspólną
  • ustanowienie służebności drogi koniecznej i innych służebności
  • uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, w tym kwestie związane z hipoteką
  • ochrona prawa własności przed naruszeniami, a także sprawy związane z odszkodowaniami i wynagrodzeniem za bezumowne korzystanie z nieruchomości
  • roszczenia z umowy sprzedaży, dzierżawy, najmu, dożywocia, w tym, także z umów przedwstępnych
  • inne sprawy, w tym także administracyjne