BLOG o prawie rodzinnym

Prawo autorskie, Własność przemysłowa

Oferujemy kompleksową obsługę prawną w zakresie prawa własności intelektualnej i przemysłowej, zapewniając ochronę i wsparcie w następujących obszarach:

  • Wszelkie sprawy dotyczące praw własności intelektualnej, takich jak patenty, wzory przemysłowe i znaki towarowe. Oferujemy pomoc w całym procesie rejestracji tych praw, zapewniając naszym Klientom bezpieczeństwo ich innowacji i tożsamości komercyjnej.
  • Ochronę praw autorskich oraz praw własności przemysłowej, co obejmuje działania przeciwko nieuprawnionemu przywłaszczaniu się tych praw przez osoby trzecie. Nasze działania koncentrują się na zapobieganiu naruszeniom i dochodzeniu odszkodowań za nielegalne korzystanie z praw naszych Klientów przez naruszycieli.
  • Kwestie licencyjne, w tym opracowywanie umów licencyjnych, które są kluczowe dla monetyzacji praw własności intelektualnej. Zajmujemy się również ochroną przed naruszeniami praw wynikających z licencji oraz dochodzeniem należności z tytułu niespełnienia warunków umownych przez licencjobiorców.

W każdym przypadku nasz zespół doświadczonych prawników specjalizujących się w ochronie praw własności intelektualnej i przemysłowej zapewnia pełne wsparcie, mając na uwadze strategiczne interesy naszych Klientów. Z nami Twoje innowacje, znaki towarowe i dzieła są zawsze odpowiednio chronione.