BLOG o prawie rodzinnym

Odszkodowania

Świadczymy pełen zakres usług prawnych związanych z dochodzeniem odszkodowań i zadośćuczynień. Rozumiemy, jak obciążające mogą być konsekwencje wypadków drogowych, błędów medycznych czy innych zdarzeń, które niosą za sobą szkody materialne i niematerialne. Po starannej analizie wszystkich aspektów każdej sprawy, podejmujemy działania dopasowane do indywidualnych potrzeb klienta, reprezentując jego interesy zarówno na drodze sądowej, jak i pozasądowej. Chcąc zapewnić sprawiedliwe odszkodowanie podejmujemy skuteczne negocjacje z ubezpieczycielami, mając na uwadze, że istotna jest zarówno kwota rekompensaty jak i czas jej uzyskania.

Sprawy o wypłatę odszkodowania za szkody wynikłe z:

  • Wypadków komunikacyjnych
  • Wypadków w miejscu pracy
  • Błędów medycznych
  • Awarii, katastrof naturalnych
  • Innych zdarzeń

A także :

  • Sprawy o wypłatę środków z polis ubezpieczeniowych zarówno majątkowych jak i osobowych.